HRM

Wanneer de competenties van uw medewerkers volledig benut worden, leidt dit tot  betere prestaties van uw organisatie. Om een optimaal personeelsbeleid voor de lage termijn te bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van o.a.:

1. Werving en selectie.
2. Personeelsplanning.
3. Het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties.
4. Opleidingsplannen.

Aangezien het strategische beleid en het personeelsbeleid van uw organisatie elkaar beïnvloeden, is het belangrijk dat uw werknemers worden gemotiveerd op een wijze die volledig afgestemd is op uw organisatie. Uw werknemers moeten worden voorzien van zo veel mogelijk bagage om hun competenties ten volle te kunnen benutten. Zo kunnen ze hun werkzaamheden verrichten zonder regelmatige inmenging van de leidinggevende.

Graag biedt Wijnand Consultancy haar diensten aan ter ondersteuning of verdere professionalisering van uw afdeling HRM.

Lean Six Sigma

Lean manufacturing of Lean production is er op gericht om maximale waarde te realiseren met zo weinig mogelijk verspilling. Door het toepassen van Lean principes stijgt de kwaliteit van uw product en dalen de kosten. Dit leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Deze methode heeft een aantal voordelen:
1. Energie en creativiteit binnen uw organisatie worden gericht op het optimaliseren van alle aspecten die als waardevol worden ervaren door de klant zoals bv. prijs, kwaliteit, levertijd, onderhoudskosten, milieubelasting. Voor alle onderdelen geldt dat dit gebeurt tegen de voor de keten meest gezonde onderlinge kostenverdeling.
2. Door procesoptimalisatie en het implementeren van verbeterde werkmethodes verbetert vaak ook de veiligheid, de arbeidshygiëne en de ergonomie.

Lean Six Sigma is bij uitstek geschikt uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook in niet-industriele omgevingen levert het toepassen van de Lean principes voordelen op.

Graag informeert Wijnand Consultancy u over de mogelijkheden tot ondersteuning van uw afdeling of het bemiddelen van Lean Six Sigma professionals uit ons netwerk.

Project management

Projectmanagement is essentieel om uw projecten beheersbaar te houden. Het vraagt om een uiterst nauwkeurige voorbereiding, planning, organisatie en uitvoering. Ook de afronding en de wijze waarop u de voortgang controleert, dient duidelijk vastgelegd te worden om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen bereiken. Projecten moeten door professionals goed georganiseerd, voorbereid en gepland worden, om goed uitgevoerd en succesvol afgerond te kunnen worden.

Bent u op zoek naar aanvullende expertise om uw medewerkers te ondersteunen tijdens de realisatie van een project, of zoekt u een nieuwe medewerker om uw afdeling permanent te versterken? Wijnand consultancy is u graag van dienst, door gebruik te maken van ons netwerk en onze eigen expertise.

Kwaliteitsmanagement

Uw afdeling kwaliteitsmanagement streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw product, productieproces, dienst of organisatie. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar komt terug in alle delen van het management binnen uw organisatie.

Integraal kwaliteitsmanagement leidt tot betere prestaties. Wanneer al uw afdelingen en medewerkers hun competenties volledig benutten, zal uw bedrijfsresultaat verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is het streven naar permanent leren. Tegenwoordig volgen veranderingen elkaar snel op. Uw organisatie moet daarom snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. U kunt kwaliteitsmanagement gebruiken om uw medewerkers te boeien, binden, inspireren en stimuleren.

Wijnand Consultancy wil haar uitgebreide netwerk graag inzetten om uw afdeling kwaliteitsmanagement te ondersteunen. Wij willen onze kennis graag met u delen.

Techniek & productie

Nieuwe kennis en techniek stellen ons in staat  nieuwe dingen te ontwikkelen en bestaande productieprocessen te optimaliseren. Technologie heeft de wetenschap in staat gesteld nieuwe gebieden te verkennen. De technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig razendsnel. Door de onvoorspelbaarheid van de huidige markt is het verband tussen  technologie en de ontwikkeling van de maatschappij in een stroomversnelling terecht gekomen.

De uitdagingen waarvoor u geplaatst wordt door uw afnemers, behoeven steeds meer expertise om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, met name in de wereld van productie en techniek. Wanneer u op zoek bent naar ondersteuning om uw doelstellingen te bereiken, dan kan Wijnand Consultancy de juiste mensen voor u selecteren. Wij maken daarvoor gebruik van ons brede netwerk van professionals.