Privacy

Wijnand Consultancy is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Wijnand Consultancy over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. Wijnand Consultancy garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Wijnand Consultancy betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website.

U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In deze privacy verklaring staat beschreven welke informatie door Wijnand Consultancy wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Kandidaten
Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Wijnand Consultancy en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich inschrijven. Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. Wijnand Consultancy gebruikt deze informatie om de kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Informatie wordt alleen doorgegeven na voorafgaand overleg met u. Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Kandidaten mogen altijd weten welke informatie Wijnand Consultancy over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Wijnand Consultancy.

Website
Wijnand Consultancy blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de website (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Wijnand Consultancy de website blijven optimaliseren.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie vertelt onze website dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze dienstverlening na te gaan en onze dienstverlening te verbeteren.