Inkoop, sourcing & procurement

Uw afdeling inkoop levert een belangrijke bijdrage aan de minimalisatie van de kostprijs en de maximalisatie van uw bedrijfsresultaat. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie zal de inkoopafdeling geformeerd zijn naar uw interne behoefte. Dit levert wellicht een verdeling van inkoopdisciplines op zoals bv. directe inkoop, indirecte inkoop, strategische inkoop, operationele inkoop etc. 

Wanneer u ook internationaal inkoopt weet u hoe belangrijk sourcing is. Al uw goederen en services dienen tegen de best mogelijke prijs beschikbaar te zijn en moeten beantwoorden aan uw behoeften: kwaliteit, hoeveelheid, tijd en juiste locatie.

Bent u op zoek naar specialisten die uw inkoopproces ondersteunen, biedt Wijnand Consultancy u graag haar diensten aan.

Logistiek & warehousing

Uw logistieke afdeling is een belangrijke afdeling wanneer het om serviceverlening aan uw afnemers gaat. U streeft ernaar om tegen optimale kosten te kunnen voldoen aan de behoeften van de markt.

Logistiek & Warehousing

De ideale situatie is: "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten". Vaak is het moeilijk evenwicht te vinden tussen moeilijk verenigbare doelstellingen: enerzijds is kostenminimalisatie of een laag kapitaalgebruik gewenst, anderzijds wordt gestreefd naar maximalisatie van de klantenservice. Tevens is de omgekeerde goederenstroom (reverse logistics) een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

In een snel veranderende wereld geldt voor steeds meer bedrijven dat een goede logistieke keten een absoluut vereiste is. Niet alleen logistiek en warehousing, maar ook Customer Service nemen een belangrijke plaats in binnen uw supply chain.

Wijnand Consultancy biedt u graag haar diensten aan ter ondersteuning van de realisatie van uw doelstellingen.