Werkwijze

Graag komen we met u in contact om in kaart te brengen op welke wijze Wijnand Consultancy u kan ondersteunen. Vaak behoeft een vraagstuk een diepgaander onderzoek. Enkel selecteren op basis van opleiding, ervaring en persoonlijkheidskenmerken biedt vaak onvoldoende garantie voor de kwaliteit en competenties die u zoekt.

Aangezien uw klanten steeds veeleisender worden, dienen al uw afdelingen integraal op elkaar afgestemd te worden, om uw afnemers een zo goed mogelijke service te kunnen garanderen tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

De huidige markt, die sterk fluctueert, vraagt vaak om een snelle reactie en ook steeds vaker om een flexibele inzet. Wijnand Consultancy ondersteunt u graag door het inzetten van supply chain professionals voor zowel vaste als tijdelijke dienstverbanden.

De selectie van onze mensen gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit, hieraan besteedt Wijnand Consultancy veel tijd en energie. Deze werkwijze verzekert u van integere en capabele mensen. Zij kunnen de uitdagingen, waarmee u op management niveau geconfronteerd wordt, op een adequate manier aanpakken.