Detachering

Door de grillige conjunctuur van onze hedendaagse economie, biedt een flexibele schil aan arbeidskrachten die uw organisatie tijdelijk voorzien van de benodigde expertise, vaak een uitkomst om te kunnen voldoen aan de uitdagingen die uw pad kruisen.

Wijnand Consultancy biedt u de mogelijkheid de benodigde expertise van onze supply chain professionals in te huren voor de duur van uw project. Zo kunt u altijd gebruik maken van de benodigde expertise.

Naast detacheringen voor de duur van het project, biedt Wijnand Consultancy ook de mogelijkheid tot het sluiten van een deta-vast arbeidsovereenkomst. De gedetacheerde vervult de werkzaamheden binnen uw organisatie, maar is niet bij u in loondienst. Na afloop van de detacheringperiode kan de werknemer tegen de afgesproken voorwaarden bij u in  dienst treden.

Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk kunnen we geschikte kandidaten snel voor u selecteren, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.