Werkwijze

Graag komen we met u in contact om in kaart te brengen op welke wijze Wijnand Consultancy u kan ondersteunen. Vaak behoeft een vraagstuk een diepgaander onderzoek. Enkel selecteren op basis van opleiding, ervaring en persoonlijkheidskenmerken biedt vaak onvoldoende garantie voor de kwaliteit en competenties die u zoekt.

Aangezien uw klanten steeds veeleisender worden, dienen al uw afdelingen integraal op elkaar afgestemd te worden, om uw afnemers een zo goed mogelijke service te kunnen garanderen tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

De huidige markt, die sterk fluctueert, vraagt vaak om een snelle reactie en ook steeds vaker om een flexibele inzet. Wijnand Consultancy ondersteunt u graag door het inzetten van supply chain professionals voor zowel vaste als tijdelijke dienstverbanden.

De selectie van onze mensen gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit, hieraan besteedt Wijnand Consultancy veel tijd en energie. Deze werkwijze verzekert u van integere en capabele mensen. Zij kunnen de uitdagingen, waarmee u op management niveau geconfronteerd wordt, op een adequate manier aanpakken.

Visie

Uw organisatie kan voor uitdagingen komen te staan die met externe ondersteuning sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden. De ondersteuning die u op dat moment zoekt, wil Wijnand Consultancy graag aanbieden.

Supply chain management is ons expertisegebied. Door onze jarenlange ervaring op management niveau binnen de supply chain, begrijpen we waar het werkelijk om draait en spreken we de taal van opdrachtgevers en kandidaten.

Alle vraagstukken m.b.t. uw supply chain zijn bij ons in goede handen. Wijnand Consultancy bemiddelt en detacheert kandidaten van HBO en WO niveau voor zowel vaste als tijdelijke dienstverbanden. Bent u op zoek naar een partner die u ondersteunt in de versterking van uw arbeidspotentieel, dan biedt Wijnand Consultancy u graag haar diensten aan. Dit realiseren we door werving & selectie, consultancy, interim management of detachering.

Wij willen opdrachtgevers ondersteunen in hun zoektocht naar de meest ideale werknemers.

Wij willen gedetacheerden en ZZP-ers de best mogelijke voorwaarden bieden hun kennis en competenties in te zetten bij onze opdrachtgevers.