HRM

Wanneer de competenties van uw medewerkers volledig benut worden, leidt dit tot  betere prestaties van uw organisatie. Om een optimaal personeelsbeleid voor de lage termijn te bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van o.a.:

1. Werving en selectie.
2. Personeelsplanning.
3. Het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties.
4. Opleidingsplannen.

Aangezien het strategische beleid en het personeelsbeleid van uw organisatie elkaar beïnvloeden, is het belangrijk dat uw werknemers worden gemotiveerd op een wijze die volledig afgestemd is op uw organisatie. Uw werknemers moeten worden voorzien van zo veel mogelijk bagage om hun competenties ten volle te kunnen benutten. Zo kunnen ze hun werkzaamheden verrichten zonder regelmatige inmenging van de leidinggevende.

Graag biedt Wijnand Consultancy haar diensten aan ter ondersteuning of verdere professionalisering van uw afdeling HRM.