Lean Six Sigma

Lean manufacturing of Lean production is er op gericht om maximale waarde te realiseren met zo weinig mogelijk verspilling. Door het toepassen van Lean principes stijgt de kwaliteit van uw product en dalen de kosten. Dit leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Deze methode heeft een aantal voordelen:
1. Energie en creativiteit binnen uw organisatie worden gericht op het optimaliseren van alle aspecten die als waardevol worden ervaren door de klant zoals bv. prijs, kwaliteit, levertijd, onderhoudskosten, milieubelasting. Voor alle onderdelen geldt dat dit gebeurt tegen de voor de keten meest gezonde onderlinge kostenverdeling.
2. Door procesoptimalisatie en het implementeren van verbeterde werkmethodes verbetert vaak ook de veiligheid, de arbeidshygiëne en de ergonomie.

Lean Six Sigma is bij uitstek geschikt uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook in niet-industriele omgevingen levert het toepassen van de Lean principes voordelen op.

Graag informeert Wijnand Consultancy u over de mogelijkheden tot ondersteuning van uw afdeling of het bemiddelen van Lean Six Sigma professionals uit ons netwerk.