Productieplanner

Voor een van onze opdrachtgevers, een speler op de wereldmarkt, zijn wij per direct op zoek naar een productieplanner. In eerste instantie voor de duur van ca. 6 maanden (t/m 31-12-2020) met een mogelijke uitloop.
 
VACATURE PRODUCTIEPLANNER
 

DOELSTELLING

Opstellen, bewaken en bijstellen van het productieplan rekening houdend met machine- en materiaalbeschikbaarheid, voorraadhoogte, onderhanden werk en de opgegeven capaciteiten van de productieafdelingen zodat orders tijdig en op de afgesproken datum uitgeleverd kunnen worden.

         

 

 

 

RESULTAATGEBIEDEN                                 

 

Planning

·       Opstellen, bewaken en bijsturen van een efficiënte en betrouwbare productieplanning, op basis van door de afdeling Customer Service gestelde prioriteiten, rekening houdend met beschikbaarheid van machines, mensen, materialen, voorraadhoogte en onderhanden werk ten behoeve van marktconforme levertijden en leverbetrouwbaarheid.

·       Inpassen van naleveringen en spoedorders in het productieplan.

·       Signaleren van capaciteit-bottlenecks op workcenter-niveau en hierover rapporteren aan de Shiftleader en/of het afdelingsmanager.

·       Signaleren van knelpunten en deze communiceren met de managers.

 

·       Informeren van de afdeling Customer Service over de status van orders en aangeven, na ruggespraak met Operations, wat de eventuele oplossing (deellevering, later leveren) kan zijn.

·       Fungeren als spin in het web als het gaat om communicatie en acties uitzetten om de logistieke voortgang van de productieplanning te waarborgen

·       Signaleren al dan niet met behulp van (op te stellen) rapportages (knelpunten in beeld brengen), waar in het logistieke procesverbeteringen plaats kunnen vinden.

·       Vanuit het productieplan sturen, coördineren, bewaken en stellen van prioriteiten in overleg met de verschillende Shiftleaders in de gehele produktieorganisatie.

·       Als SAP key user voorstellen doen, testen en implementeren van de inrichting van SAP ten aanzien van de logistieke processen.

 

Administratie

·       Verwerken en onderhouden van de planningsgegevens in het geautomatiseerde systeem.

·       Controleren, sorteren en distribueren van de benodigde (werk)documenten.

·       Bestellen van inkoopdelen voor het productieproces.

·       Werk uitbesteden aan derden (make or buy beslissingen nemen).

·       Rapporteren van machine-uren, mensuren en gebruikte materialen.

·       Controleren van stamgegevens in het ERP-systeem.

·       Opstellen, controleren en distribueren van rapportages ten behoeve van inzicht in  leverbetrouwbaarheid, levertijd en onderhanden werk.

 


KENMERKEN

 

Communicatie

·       Bestellen van grondstoffen bij leveranciers (Engels, Duits).

·       Uitbesteden van werk aan derden (Engels, Duits).

·       Bespreken van de productievoortgang met Shift Leaders en Operators.

·       Bespreken van logistieke aspecten met managers van de productieafdelingen en indirecten

·       Overleggen met systeem- en applicatiebeheer over SAP (storingen e.d.).

·       Als SAP key user, adviseren van gebruikers die vragen hebben over het SAP-pakket op logistiek - en planningsgebied.

·       Doornemen van voortgang productieorders en prioriteiten met medewerkers Customer Service en Marketing & Sales.

·       Voorzitten van het planningsoverleg met afdelingsmanagers.

·       Overleggen met deelnemers in verbeterprojecten.

 

Bevoegdheden

·       Aanpassen van de planning al dan niet in overleg met Customer Service.

 

·       Doen van voorstellen tot oplossing van knelpunten.

 

·       Initiëren en waar mogelijk zelf implementeren van verbeteringen in logistieke processen.

·       Signaleren van de noodzaak tot extra werken voor Operations teneinde extra capaciteit te genereren om de productievoortgang te garanderen.

·       Adviseren over en na goedkeuring bestellen van inkoopdelen en het doen van uitbestedingen.

·       Stellen van prioriteiten in de voltooiing van het productieplan (bijstellen).

·       Afgeven van levertijden aan de verkoopafdeling voor nieuwe producten.

·      Deelnemen aan logistieke verbetertrajecten/-acties (van start tot einde) .

 

Verantwoordelijkheid

·       Plannen van middelen, capaciteit en materialen.

·       Optimaal plannen van productieorders qua tijd en kosten door deze orders te combineren wanneer mogelijk.

·       Tijdige oplevering van de benodigde  rapportages.

·       Rapporteren over en signaleren van knelpunten.

·       Afgeven van betrouwbare levertijden en deze verbeteren in overleg met Sales en Operations.

·       Vertalen van voortgangsproblemen vanuit Operations naar het productieplan.

·       Ad hoc (logistieke) oplossingen bedenken voor acute productieproblemen.

·       Bewaken van en chasseren bij afwijkingen in het productieplan.

 

  

BIJKOMENDE FUNCTIEASPECTEN

 

Kennis

·       Normatief gebruik van het ERP-systeem.

·       Projectmanagementtechnieken.

·       Planningsmethodieken en logistieke processen.

·       Logistieke concepten zoals MRP, KANBAN, Lean Manufacturing, 6Sigma, copy exact, global 8D, SAP ERP.Every Angle.

 

·       Globale kennis van verspanende technieken.

 

·       Globale kennis van thermochemische industrie.

·       Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.